ORGANIZACJA WYDARZEŃ

Organizacja wydarzeń

Specjalizujemy się w działaniach mających na celu propagowania kultury Bułgarii, w tym organizację eventów takich jak: spotkania dyplomatyczne, wernisaże czy festiwale.

Nasi specjaliści swoje doświadczenie zdobywali podczas współpracy z Zakładem Ossolińskich i Bułgarskim Instytutem Kultury, Instytutem Nauk Wschodnich, Ambasadą Republiki Bułgarii w Warszawie, Konsulatem Republiki Bułgarii we Wrocławiu, Związkiem Ukraińców w Polsce oraz bułgarskimi stowarzyszeniami: Towarzystwem Przyjaciół Bułgarii we Wrocławiu oraz Bułgarskim Stowarzyszeniem im. Św. Cyryla i Metodego.

Zapraszamy do kontaktu .